Adres:: Renbaan 47
6913 KL Aerdt
Nederland
Tel.: +31 (0)316 37 36 63
Fax.: +31 (0)316 37 36 33
Mobiel: +31 (0)6 5107 12 12
Email: info@hacoplast.com

Begrippen

Bij Lean Manufacturing is alles erop gericht het productie proces zonder enige luxe te laten verlopen. Met behoud van kwaliteit ligt de focus voortdurend op kosten reductie. Niet alleen de processen binnen de productie afdeling moeten hierin worden meegenomen, ook bij alle logistieke processen (inclusief inkoop en planning) en overige bedrijf/organisatie processen kunnen grote kosten besparingen gerealiseerd worden.

Een belangrijk onderdeel binnen de strategie van een bedrijf is de keuze voor Operationele uitmuntendheid (Operational Excellence), Klant intimiteit of Product leiderschap. Een combinatie van deze drie is ook mogelijk. Bij Operationele uitmuntendheid ligt de nadruk op continue verbetering van zowel de processen in de toeleveringsketen als op continue verbetering van de interne processen. Handelingen en beslissystemen zijn eenvoudig, gestandaardiseerd en goed gecontroleerd. Er wordt efficiënt gewerkt en er wordt snel gereageerd op veranderingen in de markt.

Bij Klant intimiteit is het bedrijf zeer klant gericht. De focus ligt op het identificeren van de problemen van de klant en het ontwikkelen en implementeren van oplossingen. Bij Product leiderschap is marktonderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten hoge prioriteit. Dat soms producten niet aanslaan in de markt wordt geaccepteerd.

Masterdata zijn alle gegevens behorende bij een product welke nodig zijn om de kostprijs te berekenen, het product conform de uitgangspunten te produceren, te waarderen en te verkopen.

Overall Equipment Effectiveness (OEE) geeft de inefficiëntie van de productie aan.
De OEE wordt bepaald door drie factoren:
OEE-beschikbaarheid (tijd die verloren gaat door storingen, matrijswisselingen etc.)
OEE-kwaliteit (tijd die verloren gaat door het produceren van uitval)
OEE-prestatie (tijd die verloren gaat door het niet op de juiste cyclus produceren)
OEE = OEE-beschikbaarheid x OEE-kwaliteit x OEE-prestatie
De Productiviteit index = OEE x Bezettingsgraad.
Reken voorbeeld:
          OEE-beschikbaarheid = 75%
          OEE-kwaliteit = 97%
          OEE-prestatie = 99%
          Bezettingsgraad = 83%
OEE = 0,75x0,97x0,99x100 = 72%
Productiviteit index = 0,72x0,83x100 = 60%
Dit betekent dat 40% van de beschikbare productiecapaciteit niet of niet efficiënt wordt in gezet.

First Time Quality (FTQ) is het totaal aantal uitval producten t.o.v. het totaal aantal geproduceerde producten. FTQ wordt uitgedrukt in PPM. Door het produceren van uitval is de kans groter dat kwalitatief slechte producten bij de klant terecht komen. Door de meting van FTQ wordt inzichtelijk gemaakt of actieplannen resultaat hebben. De absolute waarde van de FTQ meting is derhalve in eerste instantie niet belangrijk, wel de trend.